Zmrzlinový stánok

34.90

In Stock

Popis

Dobré ráno. Čo dnes podávate? Ponúkame lahodnú kávu a cupcake. A v horúcich dňoch zmrzlina. Takto vyzerá deň v každej skvelej kaviarni. Zákazníci u nás stoja v dlhých radoch kvôli aromatickej káve, lahodnej zmrzline, domácemu pečivu a samozrejme milej obsluhe, ktorá vytvára atmosféru tohto miesta. 

Nová kaviareň je skvelý nápad, ako spolu stráviť čas a zabaviť sa. Je to tiež o učení sa mnohým sociálnym zručnostiam od vytvárania sietí po kladenie otázok a udržiavanie konverzácie. Táto viacúčelová vzdelávacia hračka bude fungovať v mnohých situáciách.

Výrobok bol navrhnutý tak, aby spĺňal čo najviac funkcií. Nájdete tu:

 • Obojstranná kaviareň na umiestnenie napríklad na stôl. Na jednej strane je zadná miestnosť s priestorom pre všetky prvky a centrálne umiestnený kávovar vybavený na boku gombíkom na zapnutie a na prednej strane na nastavenie zvoleného nápoja. Predný gombík pri otáčaní hrká. Na druhej strane, druhá strana hračky je kaviareň videná očami zákazníka s výkladným pultom a malou kriedovou tabuľou, na ktorú sa dá niečo napísať alebo nakresliť. Nechýba ani o niečo väčšia magnetická tabuľa, na ktorú si môžete pripevniť magnety s aktuálnou ponukou.
 • Sladkosti podávame na taniere. Zmrzlina sú samostatné kornútky a samostatné kopčeky (sada je navrhnutá tak, aby sa dala rozšíriť o zmrzlinu, ktorá rozmerovo sadne). Súčasťou sady sú aj špeciálne kliešte na manipuláciu, ktoré dokonale precvičia manuálne zručnosti ruky.
 • Šálky na prípravu kávy. Káva je doplnená mliekom a cukrom v špeciálnych nádobách uzavretých suchým zipsom. Vďaka tomu sú „otvárateľné“.
 • Čítačka kariet a platobná karta, aby ste mohli pohodlne platiť za nakúpené pochúťky.
 • Magnety, ktoré je možné ľubovoľne pripevniť na tabuľu pre vytvorenie menu. Magnety predstavujú prvky súpravy. Nájdete tu aj matematické znamienka a ceny.

Celkovo sada obsahuje až 53 prvkov. 

POZOR ! Samomontážna súprava. Skrutky sú súčasťou sady. Žiadny skrutkovač.

Pozornosť si zaslúžia najmä detaily, napríklad káva na vrchu stroja, zmrzlina v dvoch častiach, nádoby so suchým zipsom, ktoré sa dajú otvárať. Dizajn je rovnako dôležitý. Krásne jemné farby, pruhy a potlače na bokoch a vnútri kaviarne robia túto hračku jedinečnou. 

Sadu môžete rozšíriť o zmrzlinu alebo cupcaky dostupné v našom eshope. Pre obsluhu odporúčame aj pokladňu a zásteru.

Rozmery: 42 x 15 x 22 cm

Vek: 3+

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Zmrzlinový stánok”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

O nás

Cookies používame, aby sme Vám uľahčili používanie našej stránky a na lepšie prispôsobenie reklám pre užívateľov. Niektoré používané cookies sú dočasné a uchovávajú sa vo Vašom zariadení len kým stránku nezavriete, niektoré sú trvalé a tie vo Vašom zariadení zostanú aj po opustení stránky, teda do uplynutia platnosti, alebo až pokým nie sú zo zariadenia vymazané. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Obchodná spoločnosť Ing. Monika Pavlová, Stodolisko 87/2, 027 32 Habovka, IČO: 54 820 227, DIČ: 1085841526 zapísaná v živnostenskom registri, číslo živnostenského registra: 560-30191, kontaktné údaje: tel: +421 944 419 684, mail: shop.evalen@gmail.com (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“)informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií. Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu na diaľku, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.
 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Ing. Monika Pavlová, Stodolisko 87/2, 027 32 Habovka IČO: 54 820 227 DIČ: 1085841526 Číslo účtu, IBAN: SK17 0900 0000 0051 9402 5232 tel: +421944419684 mail: shop.evalen@gmail.com
 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1 Účelom spracovania osobných údajov v súlade so zákonom je
 • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (napr. na zasielanie newsletterov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
2.2 Účelom spracovania osobných údajov prevádzkovateľa je
 • Splnenie záväzku vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, poskytnutie osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email) je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie záväzkov zo zmluvy a nie je možné bez poskytnutia vyššie spomínaných údajov uzatvoriť zmluvu.
 • Zasielanie newsletterov, obchodných ponúk, akcií, oznámení,  zabezpečenie ochrany a presadzovanie zákonných práv a verejných záujmov.
 
 1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemcom osobných údajov je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby, tretej strane, ktorá sa spolupodieľa na plnení záväzku zo zmluvy, alebo zabezpečuje služby pre prevádzkovateľa podľa bodu 2.2.
 1. DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ  si ponechá osobné údaje dotknutej osoby na dobu nevyhnutnú pre plnenie rozsahu účelov spracovania osobných údajov, prípadne do vyžiadania dotknutej osoby o výmaz osobných údajov, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu pre ich uchovávanie. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.
 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba má právo:
 • Požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov.
 • Kedykoľvek svoj súhlas odvolať, prostredníctvom e-mailu na adresu shop.evalen@gmail.com.
 • Podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.
 
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1. Ak je niektoré ustanovenie ochrana osobných údajov neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktoré sa zmyslu neplatného ustanovenia čo najviac približujú. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 6.2. Znenie ochrany osobných údajov môže prevádzkovateľ meniť a doplňovať. Prevádzkovateľ nové znenie ochrany osobných údajov zverejní na webovej stránke obchodu a zároveň ich pošle dotknutej osobe na e-mail, ktorý bol prevádzkovateľovi poskytnutý. 6.3.Dotknutá osoba zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára a  potvrdením objednávkového formulára potvrdzuje, že je oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma. V Habovke, dňa 01.09.2022
Save settings
Cookies settings